Veu i Dades

IMEMSA® és una empresa especialitzada en l’execució d’instal·lacions de telecomunicacions i, molt concretament, en instal·lacions de veu i dades. Com a empresa homologada per SIEMON, AMP i EXCEL, els oferim el nostre assessorament en instal·lacions d’aquesta tipologia i, estem al seu costat per a executar els projectes amb major valor afegit i complexitat tècnica.

Tipus d’instal·lacions

  • Xarxes de comunicacions de veu i dades (cablejat Cat.5e/Clase D, Cat.6/ClaseE, Cat.6a/ClaseEa i Cat.7/ClaseF). 
  • Xarxes de comunicacions mitjançant Fibra Òptica (SM i MM), connectorització mecànica o mitjançant fusionadora
  • Xarxes en entorn d'edificis / seus corporatives / usuari final. 
  • Muntatge i realització d’armaris racks, per a xarxes.
  • CPD’s (Data Centers), convencionals / modulars (mòbils).
  • Cablejats entre Servidors i els seus respectius Terminals. 
  • Muntatge de conduccions per a xarxes.
  • Certificacions de garantia amb informes, mitjançant eines homologades pels fabricants.
  • Reflectometries (OTDR)