Electricitat Industrial

IMEMSA® posa a la seva disposició tot un equip propi per a dissenyar, executar i mantenir qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica, tant de mitja com de baixa tensió. En aquest sentit, IMEMSA® té un excel·lent coneixement d’aquest tipus d’instal·lacions i personal propi, altament qualificat per a executar i mantenir aquesta tipologia d’instal·lacions.

La qualitat i l’assegurament dels temps d’instal·lació permeten optimitzar als seus clients tots els seus processos i exigències de la producció.

IMEMSA® vol ser el partner dels seus clients i millorar, conjuntament amb ells, per a assegurar la creació de valor de l’empresa a la que acompanya.

Tipus d’instal·lacions

 • Xarxes de Distribució en Mitja i Baixa tensió.
 • Realització d’Estacions Transformadores.
 • Realització i muntatge d'armaris elèctrics de protecció i distribució, així com de control de processos, en els nostres tallers propis.
 • Instal·lacions elèctriques en ambients explosius (ATEX)
 • Enllumenats Públics i Esportius.
 • Control de motors mitjançant variadors de velocitat / arrancadors estàtics.
 • Muntatge d’automatismes elèctrics, sensors, detectors, sondes.
 • Control industrial, muntatge i programació d’autòmats industrials (PLC´s).
 • Sistema de control industrial: comunicació entre PLC i PC, per a control i visualització de maniobres, control d’elements, estats d’alarma i pre-alarma, control de processos en general.
 • Software per a visualització i control de processos (SCADA).
 • Instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. 
 • Instal·lacions de Cogeneració. 
 • Sistemes de generació d’electricitat i interconnexió a la xarxa elèctrica, mitjançant transferència sense pas per zero, si es necessita.
 • Estudi, càlcul i muntatge de bateries de condensadors per a la correcció del factor de potència (estalvi energètic).
 • Estudi i mesures per a estalvi energètic.