Protecció Contra Incendis

IMEMSA®  té una gran experiència en instal·lacions de detecció d’incendis i, per aquest motiu, el pot assessorar sobre qualsevol tema sobre aquesta tipologia d’instal·lacions.

IMEMSA® el pot ajudar en l’execució de les instal·lacions conjuntament amb la programació i la posada en marxa de la mateixa. Estem presents en tot el procés i l’acompanyem en aquest per a que disposi de les millors solucions en quant a detecció d’incendis.

Tipus d’instal·lacions

  • Instal·lacions automàtiques per a la detecció d’incendis (Centraletes algorísmiques, analògiques i convencionals).
  • Sistemes de detecció de gasos, CO i fums.
  • Instal·lacions automàtiques per a l’extinció d’incendis mitjançant agents extintors (FM200, NOVEC1230).
  • Instal·lacions d'extinció d'incendis (BIE's, Hidrants, Ruixadors).