Empresa

INDUSTRIAL DE MONTAJES ELECTRO-MECÁNICOS, S.A. - IMEMSA®, és una firma del sector serveis, en la segona generació familiar, fundada l'any 1.981, especialitzada en l'execució i el manteniment d'instal·lacions elèctriques industrials inicialment i, ampliant els seus serveis posteriorment, en xarxes de veu i dades, senyals febles i climatització. Els valors d'IMEMSA® són la serietat, el compromís i la bona disposició en les seves actuacions, amb l'objectiu de consolidar la seva activitat, reconeguda i avalada pels seus empleats, clients i proveïdors.

L'activitat d'IMEMSA® es desenvolupa en els camps de l'electricitat industrial (mitja i baixa tensió), fabricació d'armaris elèctrics de potència, maniobra i control, xarxes de comunicacions informàtiques - veu i dades, data centers, electrònica de control de processos industrials, emmagatzematge i distribució de fluids, climatització i ventilació industrial, sistemes de protecció contra incendis, així com senyals febles (CCTV, intrusió, control d'accessos). El departament d'enginyeria i estudis, conjuntament amb el departament de producció, permet oferir, a clients i futurs clients, una àmplia gamma de serveis i prestacions.