LÍPIDOS SANTIGA (LIPSA) adjudica instalació elèctrica a IMEMSA

30/07/2019

IMEMSA és una empresa especialitzada en instal·lacions elèctriques industrials i té la capacitat de desenvolupar les fases d'enginyeria, construcció de quadres de potència i de maniobra, execució de les instal·lacions a camp i, finalment, el manteniment de les mateixes. En aquest sentit i, dintre de l'àmbit de les instal·lacions industrials, Lípidos Santiga (LIPSA) acaba d'adjudicar a IMEMSA la realització dels quadres de potència i control i el cablejat de tota la instrumentació i motors del nou setge de terres, en la seva planta situada a Santiga.