AC7 adjudica a IMEMSA® les instal·lacions de la nova nau de CVA - Comercial de Válvulas y Accesorios, a Polinyà

10/09/2018

IMEMSA® segueix apostant per fer la feina ben feta i amb personal propi, ja que sap que és la garantia de l’èxit. Fer les coses ben fetes assegura una continuïtat amb els seus clients i l’establiment de relacions de confiança mútua: AC7 acaba d’adjudicar a IMEMSA® l’execució de les instal·lacions de la nova nau de CVA – Comercial de Válculas y Accesorios a Polinyà