Veu i Dades

IMEMSA® és una empresa especialitzada en l’execució d’instal·lacions de telecomunicacions i, molt concretament, en instal·lacions de veu i dades. Com a empresa homologada per SIEMON, AMP i EXCEL, els oferim el nostre assessorament en instal·lacions d’aquesta tipologia i, estem al seu costat per a executar els projectes amb major valor afegit i complexitat tècnica.

Tipus d’instal·lacions

  • Xarxes de comunicacions tipus Veu i Dades (cablejat tipus Cat. 5, 5e i 6, RG coaxial). 
  • Xarxes de comunicacions mitjançant Fibra Òptica. 
  • Muntatge i realització d’armaris racks, per a xarxes (Cat. 5, 5e i 6, Fibra Òptica).
  • CPD’s
  • Cablejats entre Servidors i els seus respectius Terminals. 
  • Muntatge de conduccions per a aquestes xarxes.
  • Certificacions de xarxes en informes escrits i suport magnètic.